Artikkelit / Articles / Artiklar - Living Earth 3000
Skip to main content

Artikkelit / Articles / Artiklar

1 . Artikkelit – suomeksi

Vapaa-ajan asunnot ovat yhä useammin ympärivuotisessa käytössä

Vesihuoltoa herkkää saaristoluontoa kunnioittaen

Jäteveden puhdistamisessa pieni hiilijalanjälki tarkoittaa myös pienempiä kustannuksia

Puumalan kunta hankki ekologisen ratkaisun harmaaveden puhdistukseen uudella matkailualueella

Sinä – vastuullinen asuja

Ekologista asumista kaikilla mukavuuksilla

Suomella on pitkät huussiperinteet

Erittäin hyviä kokemuksia yhteispuhdistamoista jo 17 vuoden ajan

Hyödynnä biojäte ja pienennä matkailun ympäristökuormitusta

Loma-asunnoille mukavuudet ilman ympäristövaikutuksia

Päivitä nyt mökkisi jätejärjestelmät kuntoon

Mökin jätevesi- ja käymäläasiat ratkeavat helposti

Harmaavedet puhtaiksi ilman sähköä

Saariston lieteralli rasittaa luontoa ja kukkaroita

Helppohoitoisella mökkitekniikalla kaikki mukavuudet

Tulevaisuuden loma-asunnot on varustettu mukavuuksin – ympäristöä kuormittamatta

Yleisökäymälät viemäriverkoston ulkopuolelle

6 syytä miksi yhteispuhdistamo on edullisin ratkaisu jätevesien puhdistukseen

Jätevesi puhdistetaan tehokkaasti

2. Articles – on english

Holiday homes are increasingly being used all year round

Water management that respects the delicate archipelago environment

In wastewater cleaning, a small carbon footprint also means lower costs

Puumala municipality opts for ecological solution to treat greywater in new tourist area

Are you a responsible resident?

Living ecologically with all amenities

Experience of combined wastewater treatment plant very positive for 17 years

Recover biowaste and reduce the environmental load from tourism

Amenities for holiday homes without environmental impact

Upgrade your toilet, sewer and waste systems now

The cottage’s sewage and toilet issues are easily resolved

Cleaning Gray water without electricity

The sludge rally in the archipelago strains nature and purses

Comforts with the right cottage technique

Future holiday homes are equipped with amenities – without environmental impact

Public toilets outside the sewer network

6 reasons why a co-treatment plant is the most cost effective solution for wastewater treatment

Wastewater is treated efficiently

3. Artiklar – på svenska

Fritidsbostäder används i allt större utsträckning för året runt boende

Vattenförsörjning med respekt för den känsliga skärgårdsnaturen

Vid rening av avloppsvatten innebär ett litet koldioxidavtryck också lägre kostnader

Puumala kommun skaffade en ekologisk lösning för rening av gråvatten på det nya turistområdet

Är du en ansvarsfull invånare?

Ekologiskt boende med alla bekvämligheter

Mycket goda erfarenheter från det gemensamma reningsverket i 17 års tid

Utnyttja bioavfallet och minska miljöbelastningen från turismen

Bekvämligheter för fritidshus utan miljöpåverkan

Uppgradera dina toa-, avlopps och avfallssystem nu

Stugans avlopps- och toalettfrågor löses enkelt

Rena grått vatten utan el

Slamrallyt i skärgården anstränger naturen och plånböckerna

Bekvämligheter med rätt stugteknik

Framtida fritidsshus är utrustade med bekvämligheter – utan miljöpåverkan

Allmän toalett utanför avloppsnätet

6 skäl till ett samreningsverk är den mest kostnadseffektiva lösningen för rening av avloppsvatten

Avloppsvatten behandas effektivt