Skip to main content
Etusivu » På svenska » Sponsorerad » Vid rening av avloppsvatten innebär ett litet koldioxidavtryck också lägre kostnader
På svenska

Vid rening av avloppsvatten innebär ett litet koldioxidavtryck också lägre kostnader

Kommunal avloppsvattenrening och dränering eller tömning av septiktank med slambil är inte de enda sätten att hantera fastighetens avloppsrening. Ett betydligt mindre koldioxidavtryck kan uppnås genom att bygga ett eget reningsverk på tomten med en livslängd på mer än hundra år.

Jari Mäkynen skaffade sig RAITA BioKem-reningsverket år 2010.

– Vårt hus ligger i en sluttning och vi har en egen renvattenbrunn. Därför ville vi ha reningsverket på andra sidan av sluttningen så långt ifrån brunnen som möjligt. Reningsverket installerades 1,5 meter under jorden. Vi ville ha ett med så få rörliga delar som möjligt och ingen pumpstation emellan, säger Mäkynen.

– År 2010 var Raita-reningsverket det enda som marknadsfördes med det argumentet att man slipper beställa en slambil för tömning. Vi tog ett större system som samlar upp överskottsslammet i en tank. Det har samlats väldigt lite överlopps slam på tio år, och jag har alltid fört det till samma plats på åkern för att förbättra den leriga jordens struktur. När jag kollade in de olika alternativen år 2010, hade det andra alternativet en korg som verkade opraktisk att tömma. Raita kom med ett löfte om att reningsverket fungerar av sig självt, och man behöver inte övervaka det med undantag av den månatliga standardkontrollen. Det är faktiskt sant, systemet har fungerat perfekt. Endast slitdelar har bytts ut. Raita-systemet låter så bra att det nästan inte kan vara sant. Men åtminstone hittills har det fungerat hur bra som helst. Det är faktiskt människan som är den svagaste länken – en ingenjör från Österbotten läser ju inte manualer, skrattar Mäkynen.

Mäkynens föräldrar bor i gårdens huvudbyggnad på andra sidan skogsdungen. År 2021 fick de ett RAITA BioKem reningsverk med slamtorkning och kompostering. Tack vare komposteringen behöver slammet inte tömmas.

– Förra sommaren konstaterade vi att septiktanken som byggdes på 1970-talet hade sett sina bästa dagar. Jag skickade mail till Raita och frågade hur mycket det skulle kosta och när skulle det vara klart. Vi valde Raita även den här gången, eftersom vi har så positiva erfarenheter av vårt eget reningsverk. Vi hade lite problem med att få igång kompostlådan: den fylldes för snabbt då jag använde fel sorts torrmaterial, förklarar Mäkynen.

Serviceavtal ger trygghet

Mäkynen tecknade redan från början ett årligt serviceavtal för reningsverket.

– Jag skulle kunna sköta underhållet själv, men jag vill inte. Servicemannen har alla nödvändiga reservdelar, han vet vad som behövs. Och när den nödvändiga kemikalien kommer på samma gång, sparas fraktkostnaden. Avtalet kostar lika mycket som det skulle kosta att tömma en septiktank. Det betalar man gärna, säger Mäkynen.

Raita är ett finskt miljöteknikföretag som har utvecklat effektiva, små och lättanvända moduler för avloppsreningsverk som kan anpassas utifrån användarens behov. Reningsverkens livslängd beräknas vara 50–100 år.

BioKem reningsverk  – Det förnuftiga minireningsverket!

Next article