Skip to main content
Etusivu » På svenska » Expertens åsikt » Slamrallyt i skärgården anstränger naturen och plånböckerna
Expertens åsikt

Slamrallyt i skärgården anstränger naturen och plånböckerna

Enligt Pargas miljökontor är det smartaste för miljön och ekonomin att återföra näringsämnen till landet och tillvarata dem lokalt.

Det finns nästan hundra permanent bebodda öar i Skärgårdshavet utan fast vägförbindelse. Alla transporter är utmanande då vi förlitar oss på anslutande fartyg och våra egna båtar.

Under sommaren kommer befolkningen på öarna åtminstone att fördubblas och kapaciteten på kommunala reningsverk kommer att vara extrem. Rening av avloppsslam när det är dimensionerat för avlopp från gamla kommunala tätorter.

– Slam är avfall och får inte släppas ut i egen skog eller åker utan sanering. Därmed transporteras de från ytterskärgården till reningsverk i inlandet, vilket är dyrt eftersom endast ett par av slammet från fastigheten kan tas bort åt gången, säger Petri Huovila, miljöinspektör i Parainen stad.

Syftet är att behandla slammet på dess ursprungsort

Enligt Pargas miljökontor är det smartaste för miljön och ekonomin att återföra näringsämnen till landet och tillvarata dem lokalt. I detta fall kommer slamtransporter med anslutande kärl att elimineras och näringskretsloppet på öarna kommer att förbli i balans.

– Näringen har kommit från landet och ska återföras dit. Kommunala reningsverk släpper ut renat avloppsvatten i havet, och även om det är 90 % rent belastar näringsämnen vattenkroppen. Det är bättre att näringen tas upp i jorden på den egna fastigheten, framhåller Huovila.

Återbetalningstiderna för nya lösningar är korta

Det finns metoder för att hantera slam på ett miljövänligt sätt och enligt föreskrifter på den egna platsen till priset av några slamtransporter.

– En så kallad slamtorkare kan användas med sedimenteringsbrunnen, då pumpas innehållet i brunnen till slamtorkaren och vätskan rinner tillbaka in i sedimenteringsbrunnen. Det återvunna slammet kan komposteras på din egen fastighet, säger Huovila.

Slamtorkarna är dock inte lämpliga för användning med slutna tankar (wc – vatten). Om du vill bli av med sjötransporter måste du göra om den stängda tanken till en sedimenteringstank och installera ett avloppsreningssystem. Självdränerande slam ska alltid anmälas till avfallsmyndigheten.

– Det är lättast om tomten har torrtoalett och det genereras bara tvättvatten. Fasta ämnen från utfällningstanken för gråvatten kan skrapas ner i komposten. Idag finns även ett flertal gråvattenreningsverk i olika storlekar där slam samlas i filtret och inga slamavlopp alls behöver utföras.

Skärgårdsbor bör överväga att hantera slam på egen hand, så länge det görs på rätt sätt och slamåtervinningen anmäls till avfallsnämnden, sammanfattar Huovila.

Next article