Skip to main content
Etusivu » På svenska » Är du en ansvarsfull invånare?
Expertens åsikt

Är du en ansvarsfull invånare?

Photo: Getty images

Hushållen uppmanas att halvera sitt koldioxidavtryck fram till 2035. Under 2000-talet har koldioxidavtrycket från finländarnas konsumtion uppgått till 10 koldioxidton i genomsnitt. Det handlar om konsumtion av mat, boende, transport samt konsumtion av varor och tjänster.

Måtta är utgångspunkten för all konsumtion. Den är varje människas främsta medel för att bekämpa klimatförändringarna, framhåller specialforskare Marja Salo från Finlands miljöcentral.

Låt oss leva ekologiskt

Enligt Salo finns det tre vägar att gå när det gäller ekologiska boendelösningar: storleken på lägenheterna, energiförbrukningen och utsläppsintensiteten för den energi som förbruks. Byggandet skapar också utsläpp och förbrukar naturresurser.

– Genom de val vi gör inom boende och i vårt liv påverkar vi vår miljö. Lägenheterna bör vara anpassningsbara och storleken på lägenheten bör avspegla livssituationen. En barnfamilj behöver mer utrymme än en pensionär. Fritidshuset kan hyras ut om nyttjandegraden är låg. Med hjälp av byggtekniken anpassas uppvärmningen av lokalerna till en rimlig nivå, listar Salo.

Måtta bör vara utgångspunkten för all konsumtion.

Fritidsbostäderna är allt bättre utrustade. Hustekniken kräver att byggnaden hålls varm, oavsett om den används eller inte. Innebär energieffektiva LED-lampor att vi helt enkelt satsar mera på belysningen om den utökas till gårdsplanen? Belastningen på naturresurser kan minskas genom att rationalisera den totala förbrukningen vad gäller boende och miljö, till exempel med hjälp av teknik: med luftvärmepumpar eller genom att minska på uppvärmningen. Att tänka ekonomiskt ger besparingar.

Våra val

Vi kan alla bekämpa klimatförändringarna genom våra individuella val. Nu när energin blir allt dyrare, är vi ställda mot väggen vad gäller energikostnaderna.

– Uppvärmningen av varmvatten för hushållsbruk utgör 17 procent av hushållens energiförbrukning, inklusive uppvärmning av hem och elförbrukning. Men vi beaktar nödvändigtvis inte hurdan effekt varmvatten för hushållsbruk har, speciellt om vi bor i husbolag och det inte finns en separat vattenmätare baserad på förbrukning. Konsumtionsbaserad fakturering är mer rättvis och uppmuntrar till att spara vatten, bedömer Salo.

Att sänka inomhustemperaturen, täta fönster och klä på sig ordentligt inomhus är enkla knep för energibesparing. Elprisinformation per timme hjälper oss att schemalägga förbrukningen till de tider då det är som billigast att till exempel använda tvättmaskinen, värma varmvattenberedaren eller ladda elbilen. Att jämna ut konsumtionstoppar är också nyttigt ur ett klimatperspektiv. Det minskar behovet av att använda mer koldioxidintensiva produktionsanläggningar.

Att bära ansvar för hållbara boendelösningar

Enligt Salo har vi alla ansvar för en god framtida boendemiljö. Invånare genom sina smarta boendeval i hem och i husbolag, och samhället genom lagstiftning och styrning av planläggning: var ska man bygga och hur, beaktas vikten av reparations- och underhållbyggande och vilka delar av byggnaderna kan återanvändas?

Ett ansvarsfullt byggföretag ser boendemiljön som helhet: nödvändigheten av en grön miljö, vardagliga saker som ligger nära boendet, såsom butiker och skolor, samt gemensamma lokaler i byggnader så att invånarna kan samlas i köket och på gymmet. Man behöver inte äga allt själv. Elektriska fordon för bildelning såväl på landsbygden som i städerna tjänar hela samhället. Det finns lika många lösningar som det finns vilja.

System för sommarstugor,
fritidshus och småhus

Next article