Harmaavesien käsittely
Tulevaisuuden loma-asunnot on varustettu mukavuuksin – ympäristöä kuormittamatta
Suomalaiset ovat entistä valveutuneempia ja haluavat loma-asunnoilleen ratkaisuja, jotka eivät kuormita luontoa.