Skip to main content
Etusivu » På svenska » Sponsorerad » Bekvämligheter med rätt stugteknik
På svenska

Bekvämligheter med rätt stugteknik

Det går att ha alla bekvämligheter till stugan och utan att belasta miljön. Foto: Eget arkiv

Ökad användning på stugan kräver att all teknik skall fungera smidigt och miljövänligt. Raita Environment är en pionjär på stugteknik. Raita’s system är utvecklade för fritidshus och de håller länge och är lätta att underhålla.

Modern, funktionell stugteknik omfattar luktfri biotoalett och effektiv BDT- rening och i bästa fall även självförsörjande avfallshantering med sortering och kompostering.

Biotoalett

Luktfri och lättskött biotoalett avdunstar och behandlar avfall på ett säkert sätt. Mängden avfall minskar på några månader till en tiondel av originalet och slutprodukten är värdefull kompost.

– Vår biotoaletturval inkluderar alternativa lösningar från inomhus till utomhusbruk. Ofta det första steget för att öka bekvämlig- heten på stugan är en ny toalettanordning. Biotoaletten är stark och pålitlig, den hanterar och komposterar avfall kostnadseffektivt.

Urvalet innehåller t.ex  ’natt toaletter’ vilka installeras inuti och större system vilka har en välbekant toalettstol kombinerat med kompostering.

BDT-filter När stugan med mera bekvämligheter används mera, ökar även vattenkonsumptionen. När man diskar, lagar mat och duschar blir det mera avlopp som skall hanteras.

– Avloppsvatten renas på egen fastighet med lättskött gråvattenfilter. BioBoxen är speciellt utvecklat för stugbruk. De är lätta att sköta och underhålla. Inköpet och installationen blir av låg kostnad, användningen är mycket förmånligt.

Fjärr kartläggning att starta med

RAITA Environment erbjuder gratis fjärrkartläggning , på grundval av vilken den är möjligt att planera upp det mest funktionella systemet för stugan.

– Det finns många sätt att genomföra projektet. Våra metoder kan minska mängd slam som ska avlägsnas och därmed ha längre tömningsintervall. Full självförsörjning är också av intresse för mer och mer även om stugan inte ligger på en ö. Allt slamm av  BioBox kan behandlas på plats av vår slamutrustning, säger Raita.

Det lilla gråvattenfiltret är för närvarande min krav på stugor vid vattnet. RAITA BioBoxar är små gråvattenfilter, varav det finns en modell för små stugbehov som större fritidshus.

– BioBoxar behöver inte el. Renat vatten från BioBox kan dräneras genom till naturen. Underhållet är enkelt: filtren rengörs en gång om året och filterelementen ersätts för 10-15 varje år. Själva enheten håller upp till 50-100 år. Många ansluter sig till stugsystemet också fettbrunn och kompost. Med dessa har man bättre fettsavkiljning och kompostering av all avfall vid stugan. Kapacitet räcker för alla bekvämligheter och underhållet kan vara självständigt; utan extern tanktömning eller teknisk hjälp.

Kompostering

Minska bioavfall är lätt. Genom att använda en biokomposterare återvinns näringsämnen till naturlig näringscykel. Speciellt i fritidshus, sortering och kompostering bioavfall tar bort lukt från soppåsarna.

– Kompostering av bioavfall i stugan är vettigt. Bioavfall sorteras och komposteras. Andra avfallsfraktioner finns kvar ”ren” och kan tömmas mera sällam. Miljön tackar och du kommer att spara på dina ansträngningar och pengar.

Next article