Skip to main content
Etusivu » På svenska » Stugans avlopps- och toalettfrågor löses enkelt
På svenska

Stugans avlopps- och toalettfrågor löses enkelt

Foto: Getty Images

Reningen av avloppsvatten samt hushålls- och toalettavfall i en stuga kan verka utmanande, särskilt om stugan ligger i skärgården. Det smartaste, enklaste och billigaste sättet är att hantera avfall på en stugplats, så länge du gör det säkert och på ett miljövänligt sätt.

Mer och mer tid tillbringas på stugan, så du vill att den ska vara bekväm och enkel på alla sätt. Långa semestrar och spridningen av distansarbete möjliggör nästan regelbundet boende i ett sommarhus, så där behövs funktionella stugtekniska lösningar.

Samtidigt som kraven på stugan växer vill vi också värna om miljön och naturen. Avfallssortering och rening av avloppsvatten blir allt viktigare även på stugan. Frågan är också reglerad i lag.

Återföring av näringsämnen till marken

I många stugor går svart och grått vatten direkt till en sluten brunn, eftersom orenat vatten och slam inte får släppas ut i naturen utan ordentlig rening.

Men ur miljösynpunkt och ekonomisk synvinkel vore det smartaste att återföra näringen till landet och ta tillvara den lokalt, vilket också kommer att eliminera långa distanser med  slamtömningar och hålla näringscirkulationen på öarna i balans.

Det är också bättre för stugsamhället att avloppsvattnets näring och belastning renas och sedan tas upp i marken på den egna fastigheten och att avfallet inte transporteras till ett kommunalt avfallsreningsverk. Det enklaste sättet att ta sig till både stugan och stugan är när tomten har en egen kompostering torrtoa och tvättvattnet renas på plats.

Biotoaletten eliminerar dina bekymmer.

Biotoaletter löser stugans toalettavfallshanteringsproblem. Dom är luktfria, lätta att underhålla ekolösningar med säker avfallshantering, och miljövänlig.

Det omfattande Biotoilet-sortimentet har alternativ som passar bra för utdassen så som för anvåndningen inomhus på stugan.

Toaletterna i den biologiska AQ-sortimentet är moderna, hygieniska och enkla, eftersom de komposterar toalettavfall till en liten mängd kompost i en behållare.

En luktfri, lättskött lösning som separerar avloppsvatten och fast avfall till kompost

Next article