Etusivu » På svenska » Sponsorerad » Avloppsvatten behandas effektivt
På svenska

Avloppsvatten behandas effektivt

Foto: Getty Images

BioKem reningsverk renar avloppsvatten och avloppsslam från småhus eller fritidshus.

Kostnadseffektivt system:

  • Högsta rengöringseffekt
  • INGA transporter av avloppsvatten
  • Energibehovet är mycket lågt
  • Avlopp/ Avfall återvinns vid källan
  • Lång livslängd (50-100 år)

Med dessa i åtanke är koldioxid- avtrycket mycket litet (en bråkdel av koldioxidavtrycket från kommunal avloppsrening).

Högsta rengöringseffekt

Avloppsvatten renas mycket effektivt för organiskt material och näringsämnen (fosfor och kväve).

Inga transporter, transfers

Avloppsvatten och slam behandlas på ett miljövänligt sätt vid källan.

Energibehovet är mycket litet

Reningsverket har ett unikt tyrsystem. Förbrukningen av el, kemikalier och driften av teknisk utrustning styrs efter belastningssituationen.

Avfallet återvinns vid källan

I reningsverket finns slamkomposte- ringsutrustning, då utnyttjas slammet med kompostering – inga slambil- tömningar krävs.

Lång livslängd (50-100 år)

Livslängden är mycket lång – reservdelar och tillverkarens service tillgänglig.

Billig att skaffa och använda

Enligt Ilkka Raita, vd för Raita Environment, är det bra att överväga och jämföra de olika systemen och kostnaderna för rening av avlopps- vatten:

”Att skaffa ett BioKem reningsverk är billigare  än att skaffa en toalett/sluten tank/ avloppsanslutning. Driftkostnaderna är också låga (1-3 euro / m3 (kemikalier, elektricitet, underhåll)) eftersom avlopp och avfallet enkelt kan behandlas och återvinnas vid källan.”

Undrar du vilken typ av lösning som skulle vara rätt för din fastighet?

Vi har lång erfarenhet av många slag system. Raita Environments mångåriga experter inom miljöteknik, som utvecklar och tillverkar gråvatten och blandavfalls reningsverk samt miljötoaletter och komposter, överväger gärna en lösning som passar dig.

Next article