Skip to main content
Etusivu » På svenska » Sponsorerad » 6 skäl till ett samreningsverk är den mest kostnadseffektiva lösningen för rening av avloppsvatten
På svenska

6 skäl till ett samreningsverk är den mest kostnadseffektiva lösningen för rening av avloppsvatten

Samreningsverket lämpar sig väl för glesbefolkade byar och tätorter. Det är lönsamt alternativ redan i några fastigheters tätorter, de största objekterna är av tusentals invånarnas byar/städer.

1. Billig och effektiv rening av avloppsvatten

Investerings- och driftskostnaderna för sam- reningsverk är en bråkdel jämfört med anslutning till ett större centralt reningsverk – Det är också betydligt billigare än att bygga enskilda fastighetsspecifika reningsverk.

2. Reningsresultaten är höga

Reningsresultaten motsvarar stora urbana reningsverk.

3. Påverkan på miljön är låg

Den totala miljöpåverkan är betydligt lägre på grund av avloppsvatten transport blir kortare och i utsläppets punktbelastningen blir mindre.

4. Fjärrkontroll och övervakning

Reningsverk är utrustade med fjärrkontroll och övervakning, aktiviteten övervakas automatiskt.

5. Även enheter för uthyrning

Vi levererar även ”containerreningsverk” där hela eller delar av tekniken är placerad inuti behållare. De kan också erhållas tillfälligt behov eller svårare installationsobjekt.

6. Service och underhållstjänster

Renare levereras alltid inklusive driftsättning och utbildning för användarna. Våra underhållstjänster är heltäckande inklusive regelbundet underhåll och även vid behov ett reningsverksunderhåll.

7. Design och installationstjänster

I leveransen ingår ofta även design och installation tjänster. Fjärrkartläggning är gratis.

Next article