Skip to main content
Etusivu » På svenska » Utnyttja bioavfallet och minska miljöbelastningen från turismen
På svenska

Utnyttja bioavfallet och minska miljöbelastningen från turismen

När den nya avfallslagen (2022) följs, blir både miljöbelastningen från turismen och klimatavtrycket från avfallshanteringen mycket små. Bild: Raita Environmet Oy

Den nya avfallslagen (2022) håller även för internationell granskning. När den följs, blir både miljöbelastningen från turismen och klimatavtrycket från avfallshanteringen mycket små. Även när det handlar om naturturism.

Målen i avfallslagen uppnås då man ser till att mängden blandavfall är liten, separerar farligt avfall från annat avfall, sorterar och återvinner det återanvändningsbara avfallet för ny användning samt komposterar bioavfallet i kompostbehållare på plats.

Fallet Lähteelä: I båtfolkets och friluftsmänniskornas paradis förlitar man sig på Raitas avfallsstation

Helsingfors stad gav Raita i uppdrag att ta fram en plan för att hela avfallshanteringssystemet i Lähteelä skulle uppfylla stadens bestämmelser och minimera dess koldioxidavtryck.

– Vi ville underlätta verksamheten för företagaren på ön genom att erbjuda modern avfallshantering. Där finns inget tappställe för vatten, så till exempel för insamlingen av bioavfall tog vi dubbla insamlingsbehållare. På så sätt kan man alltid föra en ren behållare till insamlingsplatsen och sköta underhållet av den andra på tvättplatsen, beskriver Petri Angelvuo, chef för enheten för närmotion.

– Bioavfallssystemet vid grillplatserna gör det också möjligt för kunderna att återvinna sitt bioavfall. Det går lätt att tömma insamlingskärlen från skiktkomposten i djupkompostbehållaren, berättar Mikko Hyrkäs, värd och chef för restaurangverksamheten i Lähteelä.

Vid avfallsstationen i Lähteelä finns djupkompostbehållare från Raita. En behållare fylldes redan förra sommaren och den andra har fyllts så småningom under höstens och vinterns lopp.

– Djupkompostbehållaren och sorteringsstationen är lätta att fylla och använda. Nu kan kunderna också lägga avfallet de sorterat i kärl som är reserverade för detta ändamål, säger Hyrkäs.

RT 800-kompostbehållaren tar hand om bioavfallet från Haltia Lake Lodge och glamparna

Haltia Lake Lodge är ett ekologiskt natur-boutiquehotell i Noux. Utmaningen där var att hitta en lösning som inte lämnar spår i naturen och ändå gör det möjligt för lyxcampare att upprätthålla hygienen och återvinna bioavfall.

I systemet skulle det också finnas utrymme för bioavfallet från naturhotellkomplexet.

RT800 – Kompostorn

– Raitas lösning svarade på alla våra behov. Förutom bioavfall från köket går även fryst toalettavfall från lyxtälten till komposten, säger Teemu Tuomarla, VD och delägare på Haltia Lake Lodge.

Den tidigare kompostbehållaren från en annan tillverkare blev snabbt för liten och komposteringen lyckades inte i den under vintern. Själva idén med att samla in bioavfall går ju om intet om man måste beställa en sopbil för att hämta bort det.

– Raitas kompost har större kapacitet och är utrustad med både elektricitet och uppvärmningskabel. Bioavfallet fryser inte så processen fungerar även för toalettavfall. För oss har Raitas kompost varit ett bra och hållbart, mångsidigt sätt att sköta komposteringen och underhålla tälten på ett enkelt sätt. Vi har haft goda erfarenheter av användningen, summerar Tuomarla.

Raita RT800 kompostorn passar perfekt till stugor och småhus

Next article