Etusivu » På svenska » Bekvämligheter för fritidshus utan miljöpåverkan
På svenska

Bekvämligheter för fritidshus utan miljöpåverkan

Foto: Getty Images

Alla bekvämligheter för ett fritidshus med AQ Bio och BioBox XL + system. Ingen slambiltömning. Det smartaste, enklaste och billigaste sättet är att hantera avfall på din egen plats, säkert och miljövänligt.

Mer och mer tid tillbringas i ett fritidshus, så du vill att det ska vara bekvämt och problemfritt på alla sätt. Långa semestrar och spridningen av distansarbete möjliggör nästan regelbundet boende i ett fritidshus, så det finns ett behov av funktionella stugtekniska lösningar.

Samtidigt som kraven på fritidshus växer finns också en vilja att vårda miljön och naturen. Rening av avloppsvatten blir också en viktig fråga i ett fritidshus. Frågan är också reglerad i lag.

Återföring av näringsämnen till marken

I många stugor går svart och grått vatten direkt till en sluten brunn, eftersom orenat vatten och slam inte får släppas ut i naturen utan ordentlig rening.

Men ur miljösynpunkt och ekonomisk synvinkel vore det smartaste att återföra näringen till landet och ta tillvara den lokalt, vilket också kommer att eliminera långa distanser med  slamtömningar och hålla näringscirkulationen på öarna i balans.

Det är också bättre för stugsamhället att avloppsvattnets näring och belastning renas och sedan tas upp i marken på den egna fastigheten och att avfallet inte transporteras till ett kommunalt avfallsreningsverk. Det enklaste sättet att ta sig till både stugan och stugan är när tomten har en egen kompostering torrtoa och tvättvattnet renas på plats.

AQ Bio eliminerar toa bekymmer

Biotoaletter löser stugans toalettavfallshanteringsproblem. Dom är luktfria, lätta att underhålla ekolösningar med säker avfallshantering, och miljövänlig.

AQ Bio-sortimentet har alternativ som passar bra för utdassen så som för anvåndningen inomhus på stugan.

En luktfri, lättskött lösning som separerar avloppsvatten och fast avfall till kompost

Next article