Etusivu » På svenska » Uppgradera dina toa-, avlopps och avfallssystem nu
På svenska

Uppgradera dina toa-, avlopps och avfallssystem nu

Foto: Ilkka Raita

Börjar du fundera på vilken typ av toas-, avlopps- och avfallsbehandlingslösningar som skulle vara rätt för din stuga? Vad skulle vara ett miljövänligt, pålitligt och lättskött alternativ?

Raita Environment är ett finskt företag fokuserat på miljöteknik där du får expert- och kvalitets- service inom avlopps- och avfallshantering.

Företaget utvecklar och tillverkar reningsverk för gråvatten och blandavfall, miljötoaletter och komposter.

Det finns många alternativ för att genomföra ett avloppsvattenprojekt. Raita Environments metoder kan användas för att minska mängden slam som ska avlägsnas: tömningsintervallet kan förlängas eller slammet kan även behandlas på plats.

I ett avloppsprojekt kan proffs spara på kostnader genom att kunna utnyttja befintliga brunnslösningar och avloppsledningar som en del av systemet.

Du kan få avloppslösningar till din stuga som en nyckelfärdig lösning, eller bara projektering, tillståndsprocess och tillsyn om du vill vara med i bygget själv.

Begår en gratis fjärrmapping! Du har hjälp av de bästa experterna på området och lokala partners runt om i landet.

Rengör avloppsvatten med BioBox XL+

Det finns även enkla och effektiva lösningar för att behandla avloppet.

Ett avloppsfilter behövs till stugan, speciellt i skärgården, då smutsigt vatten inte får hamna i vattnet. Dessutom, i en stuga på torrmark, orsakar utsläpp av avloppet obehandlat i marken luktstörningar och kan locka till sig oönskade gäster, som råttor.

Bioboxit är små avloppsfilter designade för stugor och fritidshus. De behöver inte el för att fungera. Efter filterbehandling kan det renade vattnet säkert släppas ut i miljön.

Smart och ekologisk gråvattenrenare

Next article