Skip to main content
Etusivu » På svenska » Rena grått vatten utan el
På svenska

Rena grått vatten utan el

Efter filterbehandling kan det renade vattnet säkert släppas ut i miljön. foto: Ilkka Raita

Det finns även enkla och effektiva lösningar för att behandla tvättvatten, (gråvatten).

Ett gråvattenfilter behövs till stugan, speciellt i skärgården, då smutsigt vatten inte får hamna i vattnet. Dessutom, i en stuga på torrmark, orsakar utsläpp av tvättvatten obehandlat i marken luktstörningar och kan locka till sig oönskade gäster, som råttor.

BioBoxar är små gråvattenfilter designade för stugor och fritidshus. De behöver inte el för att fungera. Efter filterbehandling kan det renade vattnet säkert släppas ut i miljön.

Underhållet är enkelt: filtren rengörs en gång om året och filterelementen byts ut vart 10:e till 15:e år. Själva enheten håller upp till 50-100 år.

Kompostering minskar mängden blandat avfall och lukter

Separering och kompostering av bioavfall tar effektivt bort lukt från soppåsar. Kompostering minskar också mängden blandat avfall i stugan avsevärt, så man behöver inte ha skräp från stugtomten hela tiden.

Kompostering är naturens egen metod att tillvarata organiskt avfall, eftersom det bryter ner matrester och annat bioavfall till näringsämnen. Samma nedbrytning sker överallt i naturen hela tiden.

I kompostern sker nedbrytningen effektivt, samtidigt som skadliga bakterier förstörs. Kompostern ser till att de sönderfallande mikroberna har allt de behöver till sitt förfogande, såsom näring, luft, fukt och värme.

Uppgradera nu dina stugavfallssystem

Börjar du fundera på vilken typ av avlopps- och avfallsbehandlingslösningar som skulle vara rätt för din stuga? Vad skulle vara ett miljövänligt, pålitligt och lättskött alternativ?

Raita Environment är ett finskt företag fokuserat på miljöteknik där du får expert- och kvalitets- service inom avfallshantering.

Företaget utvecklar och tillverkar reningsverk för gråvatten och blandavfall, miljötoaletter och komposter.

Det finns många alternativ för att genomföra ett avloppsprojekt. Raita  Environments metoder kan användas för att minska mängden slam som ska avlägsnas: tömningsintervallet kan förlängas eller slammet kan även behandlas på plats.

I ett avloppsprojekt kan proffs spara på kostnader genom att kunna utnyttja befintliga välskötta brunnslösningar och avloppsledningar som en del av systemet.

Du kan få avloppslösningar till din stuga som en nyckelfärdig lösning, eller bara projektering, tillståndsprocess och tillsyn om du vill vara med i bygget själv.

Begär en gratis fjärrmappning. Du har hjälp av de bästa experterna på området och lokala partners runt om i landet.

Lättskött och praktiskt gråvattenfilter

Next article