Skip to main content
Etusivu » På svenska » Mycket goda erfarenheter från det gemensamma reningsverket i 17 års tid
På svenska

Mycket goda erfarenheter från det gemensamma reningsverket i 17 års tid

Bild: Raita Environment Oy

På Kaartjärvi avloppsreningsverks område finns förutom fast bosättning även ett flygcenter, ett militärt övningsområde, Räyskälä campingområde och motell samt ett stort antal sommarstugor. Invånarantalet varierar mycket och särskilt under stugsäsongen från maj till slutet av september fördubblas mängden avloppsvatten jämfört med de normala nivåerna.

Det första reningsverket i Kaartjärvi byggdes 2008 mitt i naturen, tiotals kilometer från de centrala reningsverken. Som apparatur valde kommunen Raitas BioKem XL-reningsverk.

Utmaningen var det 40 kilometer långa avståndet till Loppis och avsaknaden av en överföringsledning.

– Vi byggde en 11 kilometer lång rörledning med sju pumpstationer före reningsverket. Det finns två linjer för avloppsvatten: på vintern använder vi en och på sommaren två, säger fastighetschefen och VVS-teknikern Pasi Träff från Loppis kommun.

I upphandlingen valde kommunen Raitas Biokem XL-reningsverk

– Vi besöker reningsverket tre gånger i veckan, vilket motsvarar vår normala veckovisa tillsynsfrekvens, och systemet skickar vid behov varningar till våra mobiltelefoner. Det tar ungefär en kvart per gång. Processen fungerar fint och skötseln av reningsverket har gått snabbt, säger Träff.

Reningsresultaten har hela tiden varit i linje med tillståndsvillkoren, och miljötillståndet för reningsverket har redan förnyats en gång. Kumo älvs vattenskyddsförening övervakar driften av reningsverket och skickar rapporterna till NTM-centralen.

– Reningen av organiskt material, fosfor och kväve har fungerat strålande och mängden överskottsslam som ska transporteras bort är liten. Att pumpa ut överskottsslammet en gång om året är lätt, säger Träff.


Raitas Biokem XL-reningsverk påverkas inte av mindre elavbrott

Driftssäkerheten har varit god och det har inte förekommit några störningar. Den underjordiska kabeldragningen av elnätet har säkert också bidragit till detta.

– Raitas produktion och lager ligger i Rajamäki, och därifrån har vi snabbt fått de reservdelar vi behövt. Underhållet, inklusive rengöring och byte av pump, har vi skött själva. Men vi skulle också få service snabbt från Rajamäki vid behov, säger Träff.

Raita har satsat på användarvänlighet och justerbarhet i utformningen av reningsverk.

– I synnerhet i kommunerna med många sommarstugor är det viktigt att kunna anpassa driften av reningsverket. Vi använder det maximala flödet bara när det behövs, så ingen energi går till spillo. Det är lätt att ha kontroll över processen och det finns inte heller för många rörliga delar i reningsverket, säger Träff.

Rening av avsloppvatten för målets behov

Next article